SMARTBIT WMS
SOFTVER ZA UPRAVLJANJE SKLADIŠNIM PROCESIMA
wms - hardware

Hardver i oprema

Izbor hardvera kao pratećeg dela WMS-a uslovljen je logističkim procesima i ciljevima koji se žele postići u samom kretanju robe i materijala. Nakon detaljne analize i definisanja procedura i procesa naš tim će Vam preporučiti advekatan hardver koji će zadovoljiti sve Vaše potrebe.

Mobilni računari

Ručni mobilni računari su daleko najzastupljenije rešenje koje se primenjuje u logistici. Mobilni računari integrisani sa WMS-om su savršeno rešenje za povećanje efikasnosti i tačnosti u svim kritičnim operacijama u skladištima od prijema, odlaganja i inventara do preuzimanja i otpreme.

Većina ručnih mobilnih računara pruža mogućnost skeniranja 1D ili 2D bar koda ili ima RFID mogućnosti. Korišćenjem mobilnih računara sa velikim dometom ili RFID-om, vozači viljuškara mogu da skeniraju željeni teret bez potrebe da silaze sa viljuškara.

hardware - mobile computers

“Nosivi” (Wearable) uređaji

Nosivi uređaji pružaju iste funkcionalnosti kao i mobilni računari uz naglasak na činjeicu da su obe ruke operatera slobodne, bez potrebe da se prilikom rada uređaj odlaže što povećava učinak i samu bezbednost u radu.

Nosivi uređaji pružaju iste funkcionalnosti kao i mobilni računari uz naglasak na činjeicu da su obe ruke operatera slobodne, bez potrebe da se prilikom rada uređaj odlaže što povećava učinak i samu bezbednost u radu. Pogledajte naše “Pick by vision” rešenje kao primer primene nosivih uređaja u logistici.

wms - hardware - mobile computers

Štampači

Štampači etiketa su nezaobilazni deo u skladišnoj logistici bilo da se radi o etiketiranju pri prijemu robe, dodatnom deklarisanju ili etiketiranju pri pakovanju i otpremi. Pored štampača na fiksnim radnim mestima za štampu koriste se i mobilni štampači koju u određenim situacijama mogu da povećaju produktivnost.

wms - hardware - mobile computers

Merni uređaji

U visoko protočnim, uslužnim ili carinskim skladištima najčeći je slučaj da paramteri kao što su dimenizje i težine logsitičkih jedinica, paleta artikala nisu unapred poznati. Uređaji za merenje dimenzija i težine povezani na WMS ubrzavaju proces prijema i ulaganja robe koristeći informaciju o raspoloživim paletnim mestima ili policama i njihovim dimenzijama.

Merenje temeprature robe i vozila u procesu prijema u hladnom lancu je sastavni deo prijemnog procesa u WMS-u.

wms - hardware - mobile computers

Skeneri

Određena fiksna radna mesta u skladištu za koja nisu predviđeni mobilni računari opremaju se bežičnim skenerima koji su povezani na računare.

wms - hardware - mobile computers

Avg i automatika

AGV je autonomno, automatski vođeno vozilo koje dobija zadatke od WMS-a. Ukoliko se uzme u obzir cena radnika u skladištu i to da on mora biti opremljen mobilnim računarom, često je cena ovakvog vozila isplativa, pogotov ako se u obzir uzme i preciznost, bezbednost i brzina manipulacije.

WMS je sistem koji radne zadatke izdaje ljudima ali i automatskim skladišnim modulima u cilju prijema, ulaganja ili izdavanja paleta, kutija i drugih logističkih jedinica.

wms - hardware - mobile computers