Smartbit Deliveries.
Aplikacija za isporuku pošiljki.

Rešenje za Poslednju Milju.

Elektronske otpremnice i zapisnici • Praćenje i lokacija kritičnih tačaka u razvozu u relanom vremenu • Izrada fotografija pri razvozu • Elektronski transportni nalozi •
Elektronske otpremnice i zapisnici • Praćenje i lokacija kritičnih tačaka u razvozu u relanom vremenu • Izrada fotografija pri razvozu • Elektronski transportni nalozi •

Maksimalna Efikasnost u Transportu: Inovativna Aplikacija za Vozače

Naša aplikacija za vozače omogućava jednostavno kreiranje transportnih naloga, praćenje statusa pošiljki u realnom vremenu i brzu potvrdu isporuke putem elektronske otpremnice. Vozači mogu kreirati zapisnike i fotografije pošiljki, dok GPS lokacija kritičnih tačaka obezbeđuje preciznu kontrolu rute i optimizaciju putovanja. Ova aplikacija značajno poboljšava efikasnost, smanjuje troškove i osigurava transparentnost celokupnog transportnog procesa. Ruta je optimizovana za brže i sigurnije isporuke, a korisnici mogu elektronske otpremnice i zapisinike preuzimati direktno sa web platforme.

Zašto Smartbit Deliveries?

Koliki su Vam troškovi štampe otpremnica, prevoznica, tovarnih listova i zapisinika na dnevom nivou ? nature_people

Koliki je vremenski ciklus za rešavanje svih neusaglašeosti i sređivanje papirologije?

Da li imate brzu i kvalitetu analizu uzroka netačnih isporuka?

Kako dokazujete isporuku na relaciji magacin - vozač - mesto ispruke?

Koliko Vam vremena treba da vozaču date tačan nalog za isporuku?

Kako Vaš vozač pronalazi mesto isporuke ili preuzimanja?

Koja je ruta kretanja vozila?