Uslovi korišćenja i politika privatnostiUvod

Korišćenjem ili pristupanjem uslugama, slobodnom voljom prihvatate i slažete se da možemo da prikupljamo i koristimo vaše podatke u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Ova politika privatnosti se odnosi na smartbitorders.com i mobilnu aplikaciju Smartbit orders, kao i sve druge eventualne aplikacije i druge proizvode i usluge (zbirno “Servis”).

Saglasnost za obradu podataka

Pružajući podatke nama kada kreirate ili ažurirate svoj nalog i profil, Vi izričito i dobrovoljno prihvatate uslove naše politike Uslova korišćenja Serivisa i slobodno prihvatate i pristajete da Smartbit obrađuje vaše podatke na način koji je opisan u ovoj Politici privatnosti. Možete povući ili izmeniti svoj pristanak za naše prikupljanje i obradu informacija u bilo kom trenutku, u skladu sa uslovima ove Politike privatnosti i Uslovima korišćenja, menjajući podešavanja u samoj aplikaciji ili zatvaranjem naloga.

Informacije koje prikupljamo i njihova dostupnost

Registracija

Prilikom registracije unosite naziv kompanije, email adresu i puno ime i prezime. Ovi podaci korisite se isključivo u svrhu funkiconalnosti aplikacije. Podaci mogu biti iskorišćeni i za komunikaciju između našeg servisa i Vas. Npr. za slanje e-mailova ili drugi vid potrebne komunikacije sa Vama u svrhu funkcionalnosti servisa. Podaci nisu dostupni drugim korisnicima Van Vaše registrovane kompanije ili kompanije kojoj ste se pridružili.

Ostali podaci u aplikaciji

Svi podaci koje ste uneli preko aplikacije, nisu dostupni korisnicima koji nisu deo Vaše registorvane kompanije na platformi. Ukoliko ste samostalni prodavac - frilenser Vaši podaci dostupni su isključivo Vama i Kompanijama kojima ste se dobrovoljno pridružili.

Fotografije

Fotografije koje kreirate preko aplikacije tretiraju se kao i ostali podaci i dostupne su isključivo korisnicima iz kompanija kojima pripadate ili ste im se pridružili.

GPS Lokacija

Kako je jedna od funkcionalnosti aplikacije, mogućnost regionalog menadžera ili supervisora u kompaniji da proveri na kojoj lokaciji je načinjena porudžbenica, GPS lokacija je podatak koji se prikuplja preko naše mobilne aplikacije. Korisnik aplikacije, prilikom pokretanja aplikacije mora da da posebnu saglasnost i dozvoli prikupljanje podataka o lokaciji. Ukoliko korisnik, u samoj aplikaciji ne da saglasnost za prikupljanje podataka o lokaciji, podaci neće biti prikupljeni. Ova saglasnost se uvek može naknadno promeniti u podešavanjima na samom mobilnom telefonu ili tabletu. Kao i drugi podaci, i podaci o lokaciji dostupni su isključivo u okviru registorvane kompanije.

Društvene mreže i drugi servisi

Svi podaci koji se obrađuju preko aplikaicje se ni na jedan način, preko aplikacije ne dele na društvenim mrežama ili sa drugim servisima, platformama ili trećim licima.

Bezbednost prenosa podataka

Svi podaci unutar našeg servisa prenose se preko https protokola sa SSL sertifikatom.

Saglasnost sa pravnim procedurama i ostala obelodanjivanja podataka

Naša kompanija ni na jedan način neće dostavlajti vaše podatke drugim kompanijama ili trećim licima osim kada je to potrebno po zakonu, da li u Srbiji ili drugim pravnim sistemima, kada je potrebno da se (1) istraži, spreči, ili preduzmu mere u vezi aktivnosti za koje se sumnja ili su stvarne nezakonite aktivnosti ili da bi se pomoglo vladinim agencijama za sprovođenje zakona; (2) sprovedu Uslovi korišćenja, istraži i zaštiti od svih nezavisnih potraživanja ili tvrdnji, ili zaštiti bezbednost ili integritet naših Usluga; ili (3) ostvare ili zaštite prava, imovina, ili bezbednost Smartbit orders servisa, naši članovi, osoblje, ili druga lica. Mi ćemo dati sve od sebe u pokušaju da obavestimo Članove o zakonskim zahtevima za njihovim (Vašim) ličnim podacima kada je to potrebno po našoj proceni, osim ako je to zabranjeno zakonom ili sudskim nalogom.

Procesuiranje podataka izvan Vaše zemlje

Možemo preneti vaše informacije i obraditi ih izvan zemlje u kojoj živite, gde god da je Smartbit orders servis.

Promene politike privatnosti

Zadržavamo pravo da promenimo ovu Politiku privatnosti, s vremena na vreme. Ako napravimo značajne promene u načinu na koji tretiramo vaše lične podatke, ili samu Politiku privatnosti, mi ćemo obezbediti obaveštenje korisnicima (Vama) putem Usluga ili nekim drugim sredstvima, kao što je e-mejl. Pregledajte promene pažljivo. Ako se slažete sa promenama, jednostavno nastavite da koristite naše usluge.